Bel ons

WIA monitor

Maak uw keuze:

WIA monitor

Bent u eigen risicodrager (ERD) voor de WGA en heeft u het financiële risico verzekerd, dan blijft u 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex) werknemer. De verzekeraar keert namelijk wel de uitkering aan uw (ex) werknemer uit, echter de re-integratieverplichting blijft bij de werkgever liggen. Met andere woorden; als de (ex) werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken, dan moet de werkgever de werknemer faciliteren, zodat hij de kans krijgt om deze mogelijkheden in arbeid te benutten. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan kan de (ex) werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor zijn inkomensachteruitgang.

In de praktijk blijkt dat het op juiste wijze volgen en vormgeven van dit re-integratieproces voor werkgevers lastig is.  Dit vraagt niet alleen specialistische kennis, het levert ook eenn aanzienlijk risico op; langdurig zieke (ex) werknemers voelen zich meer en meer gesteund door (gerechtelijke) uitspraken (en vakbonden) om hun (ex) werkgever aan te spreken op de re-integratieplicht en aansprakelijk te stellen voor het inkomensverlies dat zij leiden indien adequate begeleiding uitblijft. En zeker zo belangrijk, leidt adequate begeleiding en het verkorten van een WGA-uitkering tot een kostenreductie van uw WGA premie.

Met de WIA monitor, neemt ProfCare de volledige re-integratieverplichting tijdens de WIA voor u over.

Met behulp van de WIA monitor, volgt ProfCare het verloop van de arbeidsongeschiktheid van uw (ex) werknemer op gestructureerde wijze. Alle door ProfCare ondernomen acties worden vastgelegd in een verzuimtool, zodat deze voor u als werkgever inzichtelijk zijn. Vanaf het moment van intrede in de WIA heeft een gecertificeerde register arbeidsdeskundige van ProfCare, 4 keer per jaar contact met uw (ex) werknemer. Daarbij zal uw (ex) werknemer minimaal 1 keer per jaar middels een persoonlijk gesprek, al dan niet aangevuld met het opvragen en beoordelen van medische informatie, door een bedrijfsarts beoordeeld worden.

Zodra ProfCare vaststelt dat er voor uw (ex) werknemer arbeidsmogelijkheden zijn, kan er direct een re-integratietraject richting werk worden opgestart. De arbeidsdeskundige zal hiervoor een re-integratievisie opstellen, waarna er een offerte met betrekking tot een re-integratietraject wordt aangeboden. Op deze manier kan ongewenst lang gebruik van de WGA-uitkering en mogelijke vervolguitkeringen beperkt worden, zonder dat het u als werkgever energie en onnodig veel geld kost. Met het terugdringen van het beroep op een uitkering op grond van de WGA, voorkomt u immers onnodige verhogingen van uw verzekeringspremie. Tevens kan ProfCare bij verzekeraars (een deel van) de kosten verhalen.

Met de inzet van de WIA Monitor ontzorgt ProfCare de werkgever door de 10 jaar durende re-integratieplicht op gestructureerde wijze in te vullen.

Heeft u vragen over de WIA monitor, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen