Bel ons

Bedrijfsartsen

Maak uw keuze:

Bedrijfsartsen

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het vitaal houden van uw personeel. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid en draagt bij aan gezonde en veilige arbeisomstandigheden. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. 

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

ProfCare maakt alleen gebruik van gecertificeerde bedrijfsartsen en beschikken over oproeplocaties door heel Nederland. Hierdoor hebben wij altijd een bedrijfsarts bij u in de buurt. 

Onze artsen zetten wij o.a. in voor:

  • Preventieve diensten, denk aan PMO, preventief spreekuur, beeldschermonderzoek, etc;
  • In het kader van de second opnion welke als verplichting is opgenomen in de nieuwe arbowet;
  • In specifieke gevallen, voor het toetsen van een RI&E;
  • In het kader van uiteenlopende keuringen, zoals rijbewijskeuring, aanstellingskeuring, etc.

Zoekt u een bedrijfsarts bij u in de buurt?

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen