MVO en Social Return

ProfCare is zeer actief op het gebied van MVO en Social Return. Het bedrijf is gevestigd in de Luciushof te Heerlen, een oud klooster dat in sociaal maatschappelijke context zeer belangrijk is voor de stad Heerlen. ProfCare zet mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigde werklozen in op diverse gebieden. Ook bij het aannemen van ons eigen personeel proberen we zo veel als mogelijk gebruik te maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  ProfCare vindt het, zeker gezien de aard van de dienstverlening, heel belangrijk om hierin maatschappelijk verantwoord te werk te gaan en de juiste kaders voor deze medewerkers te scheppen om op de reguliere arbeidsmarkt te functioneren.

Tevens heeft ProfCare ervoor gezorgd, dat zij Ecabo gecertificeerd is, zodat kandidaten, die de Middelbare Beroepsopleiding doorlopen, de kans krijgen om hun skills en expertise verder te ontwikkelen. Ook aan andere doelgroepen wordt de mogelijkheid gegeven om een werkervaringsplek bij ProfCare te krijgen.

Daarnaast wordt het aantal ter beschikking gestelde auto’s voor de consultants van ProfCare beperkt, om zo een klein steentje te kunnen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen. Verder gaat ProfCare bij vervanging,  over op electrische auto’s. Daarbij wordt acht geslagen op het milieu als het gaat om het printen van documenten en bescheiden, we werken naar een paperless office door medewerkers te instrueren zoveel mogelijk in digitale vorm te werken.

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen