Bel ons

RI&E

Maak uw keuze:

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wist u dat het voor elke organisatie verplicht is in het bezit te zijn van een RI&E?

De nieuwe Arbowet, welke per 1 juli 2017 van kracht is gegaan, richt zich onder andere op veilige en acceptabele arbeidsomstandigheden. In dit kader wil men meer aandacht voor preventie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Het in kaart brengen van risico’s op de werkplek van de medewerker krijgt hierdoor meer aandacht.

Het verplicht werkgever alle risico’s in kaart te (laten) brengen die er in hun bedrijf aanwezig zijn en deze vast te leggen in een Plan van Aanpak. Ook de maatregelen die er genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren, dienen hierin opgenomen te zijn. De richtlijnen uit deze evaluatie moeten door zowel werkgever als werknemer nageleeft worden. Op deze manier werken werkgever en werknemer samen aan een veilig en gezond arbeidsklimaat.

Het uitvoeren en up-to-date houden van de RI&E draagt bij aan een goed arbobeleid en hiermee vermindert u de kans op ongelukken en ongewenst ziekteverzuim. Het opstellen van een RI&E vraagt om specifieke kennis. ProfCare kan deze zorg volledig voor u uit handen nemen. Afhankelijk van de aard van de organisatie wordt een van de kerndeskundigen van de Arbowet (Arbeidshygienist, Veiligheidskundige, A&O deskundige of de Bedrijfsarts) hierbij betrokken. Wij adviseren u om de RI&E elke 4 jaar een update te geven.

Inventarisaties die wij zoal uitvoeren zijn onder andere:

  • Algemeen onderzoek in bedrijfspanden;
  • Machineveiligheid en veiligheidsgedrag;
  • Alles rond gevaarlijke stoffen, explosieve atmosferen en preventie;
  • Zwangerschap en risico’s, fysieke belasting jeugdigen;
  • Beeldschermwerk, straling, lawaai, trillingen.

Hulp bij uw RI&E nodig?

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen