Bel ons

Re-integratie

Maak uw keuze:

Re-integratie 2e spoor en outplacement

Outplacement en/of loopbaanbegeleiding is maatwerk op individueel niveau, inzetbaar bij tweede spoor re-integratietrajecten en outplacementtrajecten. Deze vorm van begeleiding wordt uitgevoerd door een Noloc gecertificeerd professional, die in geval van loopbaanbegeleiding tweede spoor nauw samenwerkt met de arbeidsdeskundige om het continue proces van belasting/belastbaarheid te bewaken. Door middel van verschillende methodieken wordt de coaching en begeleiding afgestemd op de individuele behoeften van de medewerker. Wij coachen systematisch en doelgericht en stimuleren zelfonderzoek en het maken van keuzes. Hierdoor worden vaardigheden, handelingsvarianten en kwaliteiten ontwikkeld. Uw werknemer wordt regisseur in plaats van toeschouwer!

Het traject bestaat uit het maken van een plan van aanpak, een oriëntatiefase en een arbeidsmarktbemiddelingsfase. Tijdens deze fase zullen een volledig zoekprofiel, arbeidsmarktrelevant CV en sollicitatiebrief worden gemaakt. Naast deze vorm van begeleding zal uw werknemer worden ondersteund door een jobhunter.

Een reactie van kandidaat Wilma H. na een zes maanden durend outplacementtraject:

“Jullie jobhuntcontact met potentiële werkgever X heeft zijn vruchten afgeworpen. Een van jullie consulenten heeft met de P&O-functionaris daar gesproken, als gevolg waarvan ik ben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Het was een heel positief gesprek met diverse gesprekspartners. Ik vond het heftig, maar het was een hele leuke uitwisseling, een klik dus. Mooi zoals dat gaat! Ik ga daar nu ook een flexpoolcontract aan. Dankzij ProfCare en jullie begeleiding!”

Interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem gerust contact met ons op!

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

+31 45 572 22 43

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen